Niepodległość i spółdzielczość szły w parze

7 listopada przypada rocznica utworzenia w Lublinie w 1918 roku pierwszego rządu odrodzonej Rzeczypospolitej. Na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej stanął Ignacy Daszyński, zaś jednym z członków gabinetu został Medard Downarowicz, który zastępczo miał zająć się sprawami skarbu, przede wszystkimi jednak zostać ministrem do spraw kooperatyw.
Czytaj dalej

Jak powstawało Muzeum Historii Spółdzielczości

Z ideą stworzenia muzeum spółdzielczości wystąpił F. Stefczyk, podczas I Konferencji Przewodników Polskiej Spółdzielczości, w lutym 1918 r. Choć nadal trwała wojna, kooperatyści myśleli o spółdzielczości w wolnej ojczyźnie. Pierwsze lata niepodległości nie sprzyjały powołaniu muzeum dokumentującego emancypacyjne zabiegi naszych spółdzielców, przyszłe zbiory przechowywali działacze z Krakowa. W 1926 r. trafiły do Warszawy, pod opiekę S. Thugutta, przewodniczącego Towarzystwa Kooperatystów. Otwarcie muzeum miało nastąpić 1 września 1939 r. Niestety przez napaść Niemiec na Polskę plany spaliły na panewce, a wiele zbiorów pochłonął ogień.
Czytaj dalej

Stanisław Thugutt wznowiony!

Polecamy publikację „List do młodego przyjaciela” Stanisława Thugutta, działacza i propagatora spółdzielczości z okresów zaborów i II Rzeczpospolitej. Ponadto Thugutt był krajoznawcą i propagatorem informacji o naszym kraju, ministrem spraw wewnętrznych, współtwórcą rządu Ignacego Daszyńskiego, parlamentarzystą, współpracownikiem Józefa Piłsudskiego, działaczem ludowym, żołnierzem Legionów i wojny polsko-bolszewickiej. Do udziału w tej ostatniej zgłosił się na ochotnika, pomimo dość zaawansowanego wieku i zasług (w Legionach był oficerem), odmówił przyjęcia stopnia oficerskiego i jako szeregowy żołnierz poszedł do walki, co przypłacił ciężką raną i bezwładem prawej ręki.

„List…” został wznowiony przez redakcję Nowego Obywatela, patrona medialnego strony Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce. Więcej o publikacji na stronie wydawcy. A zainteresowanych pamiątkami po wielkim kooperatyście, niebawem zapraszamy do muzeum.