Niepodległość i spółdzielczość szły w parze

7 listopada przypada rocznica utworzenia w Lublinie w 1918 roku pierwszego rządu odrodzonej Rzeczypospolitej. Na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej stanął Ignacy Daszyński, zaś jednym z członków gabinetu został Medard Downarowicz, który zastępczo miał zająć się sprawami skarbu, przede wszystkimi jednak zostać ministrem do spraw kooperatyw.
Czytaj dalej