Jak powstawało Muzeum Historii Spółdzielczości

Z ideą stworzenia muzeum spółdzielczości wystąpił F. Stefczyk, podczas I Konferencji Przewodników Polskiej Spółdzielczości, w lutym 1918 r. Choć nadal trwała wojna, kooperatyści myśleli o spółdzielczości w wolnej ojczyźnie. Pierwsze lata niepodległości nie sprzyjały powołaniu muzeum dokumentującego emancypacyjne zabiegi naszych spółdzielców, przyszłe zbiory przechowywali działacze z Krakowa. W 1926 r. trafiły do Warszawy, pod opiekę S. Thugutta, przewodniczącego Towarzystwa Kooperatystów. Otwarcie muzeum miało nastąpić 1 września 1939 r. Niestety przez napaść Niemiec na Polskę plany spaliły na panewce, a wiele zbiorów pochłonął ogień.
Czytaj dalej