Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości

Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości
Prezydium zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości. Od lewej 1 X, 2 Irena Sroczyńska, Sekretarz Centralnej Rady Związków Zawodowych w Polsce, 3 Kazimierz Olszewski, w-ce premier PRL, Zygmunt Łudek, przewodniczący Zarządu okręgu ZZPHiS w Katowicach. Warszawa, Filharmonia, 1972.