Związek Spółdzielni Rolniczych

Związek Spółdzielni Rolniczych
Związek Spółdzielni Rolniczych, pierwszy z prawej Stefan Paczos. Nałęczów, dwudziestolecie międzywojenne.

Związek Spółdzielni Rolniczych
Posiedzenie Rady Związku Spółdzielni Rolniczych, 18 marca 1927. Stoją od lewej: T. Zakrzewski, A Cieśla, B. Tomczykowski, S. Barański, E. Grzybowski, F. Przeradzki, F. Piskorski, P. Sobczyk. Siedzą od lewej B. Gąsior, A. Bogusławski, H. Smoliński, ks. prałat W. Bliziński, Z. Brudziński, G. Kamiński, T. Grzebski, P. Tawrol, A Kokociński, St. Poncet, J. Mach, J. Bonkowicz-Sittauer, J. Dybowski, J. Gromada, P. Załuski.