Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spożywców

Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spożywców
Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spożywców, Wydział Lustracyjny, ul Wolska 44 w Warszawie. Od lewej: Antoni Łoziński – sekretarz ww wydziału, Klemens Łokietek – kierownik ww wydziału, Olejniczak z Pabianic – kierownik spółdzielni, Aleksander Markiewicz – pracownik ww wydziału.