Piekarnia

Piekarnia

Piekarnia

Piekarnia

Piekarnia

Piekarnia
Piekarnia spółdzielcza, zdjęcie z okresu PRL, prawdopodobnie lata 70XX, miejsce nieznane.