Goście z Rumuni

Goście z Rumuni
Spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni województwa lubelskiego z delegacją rumuńską, drugi z prawej sekretarz Zarządu Głównego Spółdzielni Spożywców w Rumuni. Lublin rok 1966.
Goście z Rumuni
gs_rumuni3
Goście z Rumuni
Goście z Rumuni