Spotkanie spółdzielców

Spotkanie spółdzielców
Spotkanie spółdzielcze, nieznana okazja, lata międzywojenne. Pierwszy rząd, szósty od lewej Piotr Załuski, piąty Adam Czochyra, ósmy Wolczyński – dyrektor Społem, trzeci rząd, pierwszy od prawej Lipko (pracował w Kasie Stefczyka w Ludkach(?)), czwarty rząd 2 od lewej Andrzej Gajewski.

Spotkanie spółdzielców
Nieznane spotkanie spółdzielcze, okres międzywojenny. Drugi rząd od prawej siedzi Lipka (lustrator), czwarty Andrzej Gajewski, piąty Złomaniec (lustrator, prawa ręka Gajewskiego za czasów kiedy był dyrektorem Banku w dawnych granicach woj. Lubelskiego).

Spotkanie spółdzielcze
Nieznane spotkanie spółdzielcze, drugi rząd od lewej 1 Złomaniec (lustrator), pierwszy rząd tzreci od lewej siedzi Andrzej Gajewski. Lata przedwojenne.

Spotkanie spółdzielców
Nieznane spotkanie spółdzielcze, lata przedwojenne, pierwszy rząd od prawej, drugi Lipka (lustrator), trzeci Andrzej Gajewski.

Spotkanie spółdzielców
Nieznane spotkanie spółdzielcze, prawdopodobnie rok 1943.

Spotkanie spółdzielców
Nieznane spotkanie spółdzielcze, lata 60 XX w. Pierwszy rząd od prawej, drugi Lipka (lustrator), trzeci Andrzej Gajewski.

Spotkanie spółdzielców
Nieznane spotkane spółdzielcze, lata 60, drugi rząd od prawej, drugi Lipka (lustrator), trzeci Andrzej Gajewski, 2 od lewej siedzi Złomaniec.