Spółdzielcze stulatki

Twoja spółdzielnia ukończyła 100 lat? Podziel się z nami informacją o jej historii i działalności. Możesz to zrobić wpisując treść w Opis spółdzielni lub opisując go i przesyłając w pliku tekstowym lub pdf. Bardzo mile widziane będą również zdjęcia Twojej spółdzielni. Na marginesie dodamy, że informacja na naszej stronie może być również formą promocji dla kooperatywy.

Nazwa spółdzielni

Adres spółdzielni

Opis historii spółdzielni i jej bieżącej działalności

Tu wstaw plik z opisem spółdzielni i zdjęcie/-a (opcjonalnie; przesyłając zdjęcia i artykuły zgadzają się Państwo na udostępnienie ich na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 3.0 Polska; dozwolone formaty: jpg, jpeg, gif, png, pdf, doc, docx, odt, pdf)

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Adres email