Wóz Drzymały

Większość Polaków zna historię Michała Drzymały i jego słynnego wozu. Na wszelki wypadek przypomnijmy, że w zaborze pruskim prowadzono silną politykę germanizacji. Jej efektem były np. utrudnienia w nauczaniu języka polskiego. W 1904 r. Drzymała kupił działkę, od niemieckiego kupca, jednak Niemcy odmówili mu zezwolenia na budowę domu. W tej sytuacji Michał Drzymała zamieszkał w wozie cyrkowym, który codziennie nieznacznie przesuwał. Postawa Drzymały stała się jednym z symboli oporu Polaków przeciw zaborcom. Zakup nieruchomości przez Drzymałę umożliwił kredyt w Banku Ludowym, czyli spółdzielczym. Niestety ciągle nękany przez niemieckich urzędników, Drzymała ostatecznie sprzedał działkę i osiedlił się w innym miejscu.