Rolniki

Jednym z pierwowzorów spółdzielczości były różne formy samopomocy ludności, szczególnie rozpowszechnione wśród ludności wiejskiej. Nic też dziwnego, że jednym z najbardziej rozpowszechnionych typów spółdzielni były różne spółdzielnie rolnicze. Wśród nich za najlepsze uchodziły wielkopolskie spółdzielnie rolniczo-handlowe, powszechnie zwane Rolnikami. Ich twórcą był ksiądz Piotr Wawrzyniak, który pierwszego Rolnika założył w 1901 r. w Mogilnie, gdzie był proboszczem. Rolniki zajmowały się wspólnym nabywaniem nasion i nawozów, oraz wspólnym zbytem płodów rolnych, co umożliwiło uniezależnienie się od handlarzy, narzucających niekorzystne dla chłopów ceny. Do wybuchu I wojny światowej powstało ich 60, a skupiały prawie 10 tys. członków.

Opracował Konrad Malec