Ewolucja nazwy spółdzielnia

W książkach i broszurach z XIX w. trudno doszukać się słowa spółdzielnia. Z początku Polacy nazywali je bractwami, spółkami, towarzystwami lub stowarzyszeniami. W latach 90. XIX w. upowszechniła się nazwa kooperatywa, dziś przeżywająca swoją „drugą młodość”. Samo słowo spółdzielczość (początkowo często zapisywane i wymawiane jako współdzielczość (od wspólnej własności i odpowiedzialności) pojawiła się dopiero w początkach ub. wieku, a upowszechniło się w dwudziestoleciu międzywojennym.