Artyści do spółdzielni!

Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek branżę, w której spółdzielczość nie mogłaby funkcjonować. Celem łatwiejszego pozyskania materiałów i zbytu swoich dzieł, z tej formy korzystali artyści. Najsłynniejszą kooperatywą artystyczną był ŁAD, założony w 1926 r. z inicjatywy profesorów i studentów warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Nazwa była jednocześnie manifestem ideowym – miało być ładnie i porządnie. Spółdzielcy z ŁAD-u przez lata projektowali i wykonywali meble, tkaniny, ceramikę i inne przedmioty wyposażenia wnętrz. Kooperatyści z ŁAD-u w znacznej mierze wpłynęli na styl estetyczny przedwojennych mieszkań i instytucji publicznych. Doceniając piękno i solidność twórców z ŁAD-u, międzywojenne władze w znacznej mierze wyposażyły swe ambasady i ministerstwa w produkty spółdzielców, a inni wytwórcy wzorowali się na nich. Po wojnie ŁAD został podporządkowany Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego, znanej jako Cepelia. Spółdzielnia przetrwała do 1996 r. kiedy została rozwiązana.

Opracował Konrad Malec