Noc Kooperatystów z nagrodami

Podczas Nocy Kooperatystów, każdy kto uważnie zwiedził Muzeum, bez trudu mógł wypełnić krzyżówkę. Wypełnienie krzyżówki wiązało się z udziałem w konkursie, z nagrodami. Miło nam przedstawić osoby, które wykazały się wiedzą i dopisało im szczęście w losowaniu.

2 czerwca zebrała się komisja konkursowa, która rozlosowała nagrody wśród osób, które prawidłowo rozwiązały krzyżówkę. W skład komisji wchodzili: Katarzyna Link (Ogólnopolska Spółdzielnia Turystyczna GROMADA), dr Adam Piechowski (Spółdzielczy Instytut Badawczy) i Danuta Twardowska (Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce)

Losowanie

Pierwszą nagrodę dwuosobowy voucher do Hotelu w Cedzynie, należącego (i ufundowanego) do OST GRMOADA, wylosowała pani Pola Lisek z Warszawy.

voucher

Drugą nagrodę, pendrive, również ufundowany przez OST GROMADA, zdobyła pani Małgorzata Kozikowska z Ząbek.

Pendrive

Świnki skarbonki, od Krajowej Rady Spółdzielczej i Muzeum otrzymają następujące osoby: Agnieszka Sądłak (Falenty Nowe), Agnieszka Mańkowska (Warszawa), Anna Szafińska (Warszawa), Marzena Boniecka (Płochocin), Adrian Kruk (Warszawa), Kinga Porter (Warszawa), Patryk Kaźmierczak (Warszawa), Barbara Grabecka, Magdalena Kaczmarska (Warszawa), Teresa Krywska (Piasów), Paweł Podlejski (Paweł Podlejski), Edyta Sędłak (Falenty Nowe), Krzysztof Koropacki (Warszawa), Małgorzata Azembska (Bobrowiec), Przemysław Kmor (Pniewy), Aleksandra Gałkowska (Otwock), Tomasz Jordan (Rybnik), Mirosława Konarzewska (Zielonka), Anna Płatek (Warszawa), Agnieszka Ścigaj (Kolbark), Jacek Kapczul (Płock), Janusz Sar (Warszawa), Izabela Różycka (Warszawa), Anna Borkowska (Warszawa), Katarzyna Nowosielska (Piaseczno), Ewa Doroszkiewicz (Warszawa), Andrzej Dębowy (Raszyn), Maciej Oświt (Raszyn), Regina Dębowy (Raszyn), Andrzej Mańkowski (Płock), Marta Witkowska (Warszawa), Aleksandra Fabiańska (Warszawa), Amelia Szymańska (Wołomin), Wojciech Nowosielski (Poznań), Aleksandra Mazur (Warszawa), Jacek Kościański (Warszawa), Maja Andrzejczak (Warszawa), Piotr Wosik (Warszawa), Dorota Zielińska (Warszawa), Aneta Lachowicz (Błędów), Robert Tworzydło (Warszawa), Justyna Sobota (Warszawa), Sylwia Sierakowska (Antoniów), Grzegorz Szarek (Warszawa), Paweł Obroszkiewicz (Warszawa), Cezary Lipka (Warszawa), Mateusz Opasiński (Warszawa), Elżbieta Zięba (Antoniów), Mirosław Sędłak (Falenty Nowe), Uliver Cruz (Warszawa).

Świnka skarnonka

Świnka skarbonka

Świnki zostały wykonane przez Spółdzielnię Socjalną Równe Szanse. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Nagrody można odbierać osobiście w Krajowej Radzie Spółdzielczej, ul. Jasna 1 w Warszawie, na drugim piętrze w pokoju 202, począwszy od 15.06.2015 w dni robocze, w godzinach 8 – 15.

Istnieje możliwość wysłania nagród pocztą, w takim przypadku prosimy o kontakt mailowy: englota@krs.com.pl lub telefoniczny 22 827 45 25.