• Noc Kooperatystów 2015

  • Przeglądaj nasze repozytorium online

O muzeum

Od 2001 r. w gmachu Krajowej Rady Spółdzielczej mieści się Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce. Jego zbiory liczą ponad 24 tys. eksponatów: dokumenty i fotografie często unikalnej wartości, sztandary, numizmatykę, medale oraz eksponaty artystyczne: malarstwo i rzeźbę. Specjalistyczna biblioteka Muzeum to blisko 10 tys. książek i ponad 250 tytułów czasopism spółdzielczych z różnych okresów historycznych.

Zgromadzenie tak wielkiej ilości eksponatów i dokumentów z okresu Polski porozbiorowej, dwudziestolecia międzywojennego oraz wojny i okupacji to wielka zasługa wielu bezimiennych działaczy spółdzielczych, a także kierownictwa Muzeum w Nałęczowie (poprzedniej siedziby Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce) oraz Krajowej Rady Spółdzielczej, która przejęła na siebie cały ciężar organizacyjny i finansowy tego przedsięwzięcia. Liczba eksponatów wciąż wzrasta – spółdzielnie nadal przekazują do Muzeum historyczne pamiątki związane ze swoją działalnością.

Ekspozycje

Na pierwszym piętrze Domu pod Orłami prezentowane są eksponaty związane z działalnością spółdzielni podczas zaborów, z okresu II Rzeczpospolitej, wojny i okupacji oraz późniejszych czasów. Każdego roku Muzeum odbywa również kilka wystaw objazdowych, prezentując historię ruchu spółdzielczego w wielu miastach Polski.

Zwiedzanie

Muzeum czynne jest od wtorku do piątku w godz. 10:00-15:00, przy ul. Jasna 1, w Warszawie

Grupy zainteresowane zwiedzaniem Muzeum prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny – 22 596 43 08 lub mailowo: muzeumhswp@krs.com.pl.

W sprawie zawartości strony Muzeum prosimy o kontakt mailowy muzeum@krs.com.pl